Žádné akce tento týden.

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ PŘÍRODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY z Hluboček na Posluchov, na kterém se naše farnost spolupodílela, se uskuteční příští neděli 12. 9. 2021. Slavnost začne v 9:30 hod. mší svatou v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách. Po mši sv. bude následovat požehnání křížové cesty a společná modlitba křížové cesty. Délka křížové cesty cca 1.3 km terénem. Zakončení u kaple Nejsvětější Trojice na Posluchově s následným pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni. Letáčky jsou k rozebrání vzadu na stolku.

Můžete se zapisovat do nového rozpisu lektorů – pro nedělní liturgii – na nástěnce pod kůrem.

Nově je také umístěn rozpis pro vedení dětských katechezí při mši svaté, tak jak bylo zvykem v minulých letech. Děti budou odcházet po vstupní modlitbě a vracet se na přinášení obětních darů. Katecheze je určena pro děti které ještě nechodí do školy a bude probíhat pouze v případě, že se najde dost rodičů ochotných se na této službě občas podílet.

KURZ PRO PASTORAČNÍ POMOCNÍKY PŘI DĚKANÁTU OLOMOUC
Kurz bude začínat v sobotu 23. října 2021 a bude ukončen v březnu 2022. Setkání budou v sále na faře u svatého Mořice v Olomouci. Kurz je otevřený pro všechny, kteří pomáhají nebo chtějí pomáhat knězi ve farnosti. Případní zájemci ať se přihlásí u otce Františka.

Výuka náboženství bude probíhat na faře na Nových Sadech vždy ve středu
od 15.9.2020 podle následujícího rozpisu:
předškoláci, 1. a 2.třída – 15.15-16.00 hod.
3., 4. a 5.třída – 16.15-17.00 hod.
Chcete-li své dítě do náboženství přihlásit, ozvěte se prosím na níže uvedený mail nebo telefonní číslo, případně se domluvte osobně před kostelem.
Štěpánka Švorčíková, tel. 777 152 369, stepanka.svorcikova@seznam.cz

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz