10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – pouze na rezervaci, volno 246 míst z 250

24.4. od 9:00 hod proběhne jarní brigáda, všichni jste zváni. Hledáme ochotnou osobu k uvaření guláše. Těšíme se na setkání při práci. Sraz před kostelem,. Vlastní hrabě vítány.

Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Františka Hanáčka na tel.: 585 223 179.

I když se nyní nemůžeme setkávat tolik jako dřív, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz