8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za manžele Josefínu a Václava Majznerovy
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za Boží požehnání pro celou rodinu Černoškovu a za dar zdraví
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a všechny živé i +
5:15 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Na poděkování za narození dcery
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé i + členy živého růžence
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a živou rodinu
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za + syna, manžela a za živou rodinu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za živou a + rodinu Brochovu a Marinovovu s prosbou o Boží požehnání
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za dožitých 90 let
4:45 p.m.
Slavonín
Evangelii gaudium
  • V pondělí na Nových Sadech mše svatá nebude.
  • V sobotu přijme v naší katedrále 5 kandidátů jáhenské svěcení. Mysleme na ně ve svých modlitbách.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti!