10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:30 p.m.
Nové Sady
Modlitby matek
žádná událost tento den
žádná událost tento den
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
Farní kavárna

Příští neděli je po mši svaté farní kavárna.

Příští neděli také budete seznámeni s kandidáty do pastorační rady.

Volby do pastorační rady budou v neděli 6.2. po mši svaté. Náhradní termín voleb pro ty, kteří 6.2. nebudou na Nových Sadech je 13.2. taktéž po mši svaté.

Pod kůrem na nástěnce jsou nové zapisovací listy na katecheze při mši svaté, na zorganizování farní kavárny a na sekání trávy okolo kostela a na faře a také na službu lektorů při nedělní mši svaté. Zvažte své zapojení ve farnosti podporou těchto aktivit.

Od začátku února dojde ke změně umístění internetových stránek naší farnosti. Přesné datum ještě není stanoveno. Nově najdete naše stránky na : www.farnostnovesady.cz

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz