10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
Farní kavárna
noon
Nové Sady
Mše svatá – pohřeb
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den

Výuka náboženství bude probíhat na faře na Nových Sadech od 16.9.2020 podle následujícího rozpisu:

3., 4. a 5.třída – středa 15.45-16.45 hod.

předškoláci, 1. a 2.třída – čtvrtek 16.15-17.15 hod.

Chcete-li své dítě do náboženství přihlásit, ozvěte se prosím na níže uvedený mail nebo telefonní číslo, případně se domluvte osobně před kostelem.

Štěpánka Švorčíková, tel. 777 152 369, stepanka.svorcikova@seznam.cz

Prosíme věnujte svou pozornost nástěnce vzadu v kostele a zapisujte se prosím v předstihu na tyto aktivity – nedělní katecheze (především rodiče dětí předškolního věku), sekání trávy (především muži), rozpis lektorů pro nedělní mši svatou – kdokoli.

První setkání farního klubu – dětí a mládeže od 2. stupně ZŠ – bude ve středu 16.9. v 18:00 hod. na faře.

Příští neděli 20. 9. proběhne od 9.30 na faře zkouška schóly. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí zpívat nebo hrát ke chvále Boží.

Hlásit se dopředu nemusíte, na pravidelné docházce netrvám, nestíháte-li, pozdní příchody mi nevadí. Máte-li chuť zazpívat si (nebo zahrát) písně z Hosany, Koinonie nebo setkání mládeže, přijďte! Miriam