10:05 a.m.
Nové Sady
Pobožnost křížové cesty
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 11:15 hod. - 11:30 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření – pouze na rezervaci, volno 11 míst z 25
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Povel
Adorace – první pátek v měsíci
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš
10:05 a.m.
Nové Sady
Pobožnost křížové cesty
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 11:15 hod. - 11:30 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření – pouze na rezervaci, volno 24 míst z 25

Křížovou cestu se vždy společně modlíme v neděli v 10:05 hod.
Zapište se prosím, kdo máte zájem o vedení křížové cesty – rozpis je na nástěnce.

Na křížovou cestu v přírodě jste všichni zváni v sobotu 20.3. Vyrazíme opět společně vlakem směr Domašov. Podrobnosti se dozvíte v ohláškách, nebo v Občasníku – týden předem.

Věnujte prosím pozornost postní farní aktivitě – informace jsou vzadu v kostele na mříži, nebo je najdete pod těmito ohláškami.
K dispozici máte i postní kasičku.

Kdo jste ještě nepřijali svátost biřmování, přemýšlejte nad tím a v případě zájmu se přihlaste P. Františkovi. Příprava by začala v září tohoto roku.
Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Františka Hanáčka na tel.: 585 223 179.

Nadále prosím dodržujte – dezinfekci rukou, dvoumetrové rozestupy v jedné lavici – pokud nejste členy jedné domácnosti, roušky.

 • Po mši svaté v neděli je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření.*

I když se nyní nemůžeme setkávat tolik jako dřív, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz

Postní stužky
je postní aktivita, která nás může spojit při přípravě na velikonoční svátky. V každém postním týdnu budou vzadu na mříži v kostele připevněné barevné stužky (pro každý týden jiná barva). Vedle nich bude nabídka výzev na určité téma. Vyberte si úkol, který je pro Vás výzvou. Až si vyberete úkol, z mříže si vezměte jednu stužku a z krabičky u Občasníku jeden zavírací špendlík. Když úkol splníte, připněte si stužku do špendlíku. Na konci doby postní přineste svůj špendlík s barevnými stužkami, které jste získali, aby proměnil šeď a smutek Božího hrobu do barev vzkříšení.

Výzva pro 2. postní týden

„Bible je místo, kde se Bůh setkává s člověkem.“
(papež František)

 • přečti si biblické texty ke mši svaté (čtení, žalm a evangelium) ještě přede mší svatou
 • napiš někomu (mailem, sms zprávou) krátký úryvek z Bible, který máš rád
 • postarej se, aby v tomto týdnu byla Bible v tvé domácnosti na důstojném a viditelném místě
 • nabídni se v tomto týdnu ke čtení v kostele při mši svaté (čtení, žalm nebo přímluvy)
 • namaluj obrázek k evangeliu této neděle
 • vyrob obal na rodinnou Bibli

Výzvy pro 1. postní týden
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“

 • zatelefonuj někomu z farnosti a popovídej si s ním
 • dones někomu (a třeba hoď do schránky) nějaký malý dárek
 • uvař pro někoho jídlo (pro sousedku, bezdomovce, zdravotníky,…)
 • napiš dopis nebo mail někomu, kdo potřebuje ocenit a poděkuj mu za to, co dělá
 • rozvesel někoho dobrým vtipem
 • namaluj někomu obrázek a doruč mu ho do schránky