8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za rodinu Tesaříkovu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování za dary a milosti a za další ochranu a pomoc
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + zpěváky a zpěvačky, varhaníky a varhanice, sbormistry a dobrodince liturgické hudby a zpěvu v Hodolanském kostele a za jejich rodiny
4:45 p.m.
Slavonín
Evangelii Gaudium
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + Klárku a živou rodinu
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nemilany
Mše svatá
7:30 p.m.
Nové Sady
Modlitby matek
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a živou rodinu
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Marii a Jana Řezníčkovi a duše v očistci
6:45 p.m.
Hodolany
Biblická hodina
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Václava Vybírala a živé a + z rodiny
8 p.m.
Nové Sady
Tichá adorace
5:15 p.m.
DPS Peškova
Mše svatá – Za + Evu Čamkovou
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za rodinu Štenclovu a Rudorferovu
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živou a + rodinu Krčkovu
 • Dnešní sbírka je na misie.
 • Evangelii gaudium pokračuje dnes od 16:45.
 • Mše svatá v Nemilanech bude v úterý v 17:15.
 • Příští týden se bude měnit čas!
 • Ještě teď na podzim bych chtěl nabídnout společné udělování svátosti pomazání nemocných. Proběhlo by 6.11. na Nových Sadech, 7.11. ve Slavoníně, 8.11. v Hodolanech. K této svátosti může přistoupit každý kdo pociťuje tíhu let nebo zápasí s dlouhodobou nemocí. Podmínkou přijetí svátosti je být v milosti posvěcující, tedy po svaté zpovědi.
 • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Nové Sady

 • Ve sbírce na přístavbu Domu farní rodiny se minulou neděli vybralo 5.663,- Kč. Celkem máme na účtu 546.368,- Kč. Díky za vaše dary.
 • Tichá hodinová adorace bude v pátek od 20:00.
 • Do farní kavárny jste zváni příští neděli po mši svaté.
 • Dnes po mši svaté si můžete koupit cukroví na misijním jarmarku před kostelem. Výtěžek půjde také na misie.

Hodolany

 • Biblická hodina bude ve středu po mši svaté.
 • Po mši svaté se můžete před kostelem zastavit na něco dobrého. Pokud byste chtěli i finančně přispět, tak výtěžek půjde na misie.