8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
žádná událost tento den
žádná událost tento den
žádná událost tento den
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá

Dnes vychází nový Občasník – v tištěné formě je u vchodové mříže kostela.

Velký dík všem, kdo jste včera přišli na brigádu a pomohli s podzimním úklidem okolo kostela a fary.

Příští neděli 28.11. budou po mši požehnány adventní věnce. Nezapomeňte si je přinést.

Stále můžete odevzdávat své návrhy na kandidáty do farní pastorační a ekonomické rady. Pokud jste ochotni v těchto radách pomoci farnosti, přihlaste se k této službě i sami.
Návrhy vkládejte do schránky, která je umístěna na stolečku s obětními dary. Termín odevzdávání je posunut do konce tohoto měsíce.

Hledáme ochotnou osobu / rodinu, pro hospodaření s květinovými záhonky na faře. Zájemce ať se přihlásí v sakristii, nebo telefonicky Vítkovi Švorčíkovi.

Kdo jste si už promysleli své zapojení do Synody 2021-2023, můžete učinit tyto dva následující kroky:
1) pokud jste s přáteli ochotní vytvořit skupinku – zapište se na nástěnce a dostanete potřebné informace
2) pokud jste jednotlivci a máte zájem o některé z předestřených témat, také se zapište, nebo přímo zavolejte/mailujte Vítkovi Švorčíkovi – rádi Vás do některé skupinky pozveme. Kontakt je na nástěnce.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz