10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 11:20 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 17:45 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření – pouze na rezervaci, volno 25 míst z 25
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 11:20 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření – pouze na rezervaci, volno 19 míst z 25

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat netradičně. Přispět můžete ale i osobně do zvláštní pokladničky v našem kostele, nebo v kapličce na Povelu, a to dnes nebo příští víkend 23.-24.1. od 10:00 do 16:00 hod.

Opatření státu jsou v rozporu s potřebou našeho duchovního života. Přesto prosíme o respektování státní moci a o ohleduplnost při návštěvě našeho kostela.

Počet účastníků se odvíjí od kapacity kostela. 10 % =25 lidí + služba u oltáře. Dodržujte prosím – dezinfekci rukou, dvoumetrové rozestupy v jedné lavici – pokud nejste členy jedné domácnosti, roušky.

Rezervaci místa na mši svatou lze realizovat jen na internetových stránkách farnosti.

Přicházejte prosím včas, kostel se zamyká. Po mši svaté je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření.

Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.
Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Hanáčka na tel.: 585 223 179.
Charita zajišťuje krom jiného i nákupy – víc informací na adrese:
https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/charita-zajisti-nakupy-seniorum-a-lidem-ocitajicim-se-v-karantene/

I když se nyní nemůžeme setkávat tolik jako dřív, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz