8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Na poděkování za 30 let manželství a za živou a + rodinu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za živé a + farníky
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za Marii a Matěje Fouskovy, živou a + rodinu a za duše v očistci
4:45 p.m.
Slavonín
Evangelii gaudium
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
6:30 p.m.
Hodolany
Setkání angažovaných farníků
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nemilany
Mše svatá
7:30 p.m.
Nové Sady
Modlitby matek
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za Františku Sloukovou a živou a + rodinu
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Jiřího Lexmaula, živou a + rodinu a duše v očistci
6:30 p.m.
Slavonín
Mše svatá
6:45 p.m.
Hodolany
Biblická hodina
5:15 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Za Miroslava Vaňka a živou a + rodinu
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za Josefa Prchlíka
8 p.m.
Nové Sady
Tichá adorace
9:30 a.m.
katedrála
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
5:15 p.m.
DPS Peškova
Mše svatá – Za + Vlastu Hufovou a živou rodinu
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + rodiče Zdenku Andersovou, Jindřicha Červenku a rodiče Melzerovy
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + farníky
 • Dnešní sbírka je pro svatého otce – Haléř svatého Petra.
 • Pokud jste donesli staré kočičky, můžete je nechat v krabici vzadu v kostele.
 • Studium Radosti evangelia pokračuje dnes od 16:45 ve Slavoníně.
 • Mše svatá v Nemilanech bude v úterý v 17:15.
 • Popeleční středou začíná období postní doby. Popeleční středa je dnem přísného postu od masa a postu újmy. Mše svaté budou ve všech farnostech i s udílením svátostiny popelce.
 • K prožití postní doby nabízí Charita opět postní pokladničky. Nejde o sbírku jako takovou, ale o povzbuzení k sebezáporu v postní době jako příležitosti ke konání dobra. Ušetřené peníze je možné dát do pokladničky a použít na konkrétní pomoc potřebným skrze Charitu.
 • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Nové Sady

 • Ve sbírce na přístavbu Domu farní rodiny se minulou neděli vybralo 6.226,- Kč. Celkem máme na účtu 611.059,- Kč. Díky za vaše dary!
 • Kdo byste chtěli přispět Emmily do Keni na školu pro jejího syna Benedicta, můžete tak učinit po mši svaté před kostelem.
 • Do farní kavárny jste zváni po mši svaté.
 • Tichá hodinová adorace bude v pátek od 20:00.

Hodolany

 • Setkání angažovaných farníků bude v pondělí 24. února v 18:30. Zvu především zástupce všech skupin a společenství ve farnosti.
 • Biblická hodina bude ve středu po mši svaté.
 • Kdo byste se chtěli přidat do pravidelného rozpisu čtení liturgických čtení v neděli, přihlaste se u faráře.
 • Připravuje se prázdninový pobyt pro děti – letos od 2. do 8. srpna na faře ve Velkých Losinách. Dolní věkovou hranicí je absolvovaná 1. třída, horní hranice není. Přihlášky jsou vzadu na lavicích.