8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za živou a + rodinu Kovaříkovu a Bartoškovu a za duše v očistci
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za živé a + farníky
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + P. Beneše, živé a + kněze této farnosti i farníky
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + paní Mirku
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + Lenku
5:15 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Za + rodiče Suchánkovy, švagra a ochranu pro živou rodinu
5:15 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za dar zdraví
5:15 p.m.
DPS Peškova
Mše svatá – Za + manžela
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za živou a + rodinu Brochovu a Marinovovu, s prosbou o Boží požehnání
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Jiřího Horáka a za živou a + rodinu
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Hodolany

  • V sobotu 7. září 2019 v 11h uzavřou v basilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce svátost manželství: Markéta Nedbalová ze Svatého Kopečka a Jan Gottwald z naší hodolanské farnosti. Má-li někdo proti tomu vážnou námitku, ať to řekne na faře teď, nebo ať mlčí navždy. Ať Bůh žehná jejich lásce!