10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Hodová mše svatá - pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba - patronů naší farnosti
3 p.m.
Nové Sady
Požehnání – po něm následuje tradiční farní odpoledne na zahradě fary.
2 p.m.
Nové Sady
Otevřený kostel – adorační odpoledne v naší farnosti
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Povel
První pátek – adorace se sv. přijímáním v kapli na sídlišti

V pondělí je adorační den naší farnosti. Zapisujte se prosím do rozpisu na nástěnce. Od 14:00 hod. bude otevřený kostel pro modlitbu až do 17:15 hod. kdy bude mše svatá.

Ve čtvrtek 6.5. je v 18:00 v katedrále sv. Václav městská pouť k sv. J. Sarkandrovi.

Pro Noc kostelů, která proběhne 28.5. vyhlašujeme ve farnosti výtvarnou soutěž. Podrobnosti najdete na letáčku pod kůrem a na kostelní vývěsce.

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici v sakristii. Odevzdávejte je tamtéž do 15.5. Tábor bude od 1. do 7. 8. na skautské základně Severka na Hrubé Vodě Smilově. Podrobnější informace najdete na nástěnce a na stránkách farnosti.

Připomínáme, že jsou stále volné intence i pro nejbližší období. Zapisujte své úmysly pro společnou modlitbu v sakristii.

Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Františka Hanáčka na tel.: 585 223 179.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz