10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá - zapište se prosím – možnost přijmout svaté přijímání cca v 11.05 hod. Na požádání i příležitost k svátosti smíření. – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců – pouze na rezervaci, volno 4 míst z 10
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá - zapište se prosím – možnost přijmout svaté přijímání cca v 17.45hod. Na požádání i příležitost k svátosti smíření. – pouze na rezervaci, volno 3 míst z 10
žádná událost tento den

Dne 8.12. v 17:00 hod. bude mše svatá v kapličce na Povlu. Slavíme patrocinium- slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

*Mše svaté jsou opět možné dle současných pravidel pro 20 osob. od 4.12. je změna a v kostele nás může být více. Na neděli 6.12. není nutná rezervace.

Pokud se na Vás nedostane místo na mši svaté můžete přijít individuálně k sv. přijímání a k svátosti smíření vždy po ní.

Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.
Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Hanáčka na tel.: 585 223 179.
Charita zajišťuje krom jiného i nákupy – víc informací na adrese:
https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/charita-zajisti-nakupy-seniorum-a-lidem-ocitajicim-se-v-karantene/

I když se nyní nemůžeme setkávat jako farníci, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz