8 a.m.
Slavonín
Mše svatá
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za Marii a Aloise Bittmannovy, živou a + rodinu a za DO
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za Helenu Mrowiecovou, za sílu, ochranu a nalezení pokoje
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + manžela a živou a + rodinu Zapletalovu
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Antonii a Valentina Zdráhalovy a za živé a + z rodiny
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a všechny živé a +
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za rodinu Vašutovu a Zapletalovu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + farníky
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za požehnání a ochranu
  • Pomalu se vracíme do normálu, jen připomínám, že i v kostele je potřeba dodržovat předpisy o rouškách, dezinfekci, dvoumetrových odstupech s jinými lidmi než členy rodiny. Poslední bod je komplikací pro neděle. Proto nechávám na zvážení každého z vás, jak se k dané situaci postavíte. Chtěl bych povzbudit především seniory, aby využívali zatím především mše svaté ve všední den, kdy chodí obecně méně lidí a v neděli aby nechali více prostoru pro ostatní.
  • Dnešní sbírka bude poslána na pomoc křesťanům na Blízkém východě.
  • Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučeným svátkem. Mše svaté ze slavnosti budou ve středu na Nových Sadech a v Hodolanech, ve čtvrtek ve Slavoníně.
  • Ještě i příští sobotu bude mše svatá v kostele na Nových Sadech.
  • Církevní MŠ Ovečka v Olomouci uskutečňuje dodatečný zápis. Zájemci mohou podat přihlášku co nejdříve, nejpozději do 15.6.2020. Informace na webových stránkách cms-ovecka.cz.
  • Kdo máte doma pokladničku postní almužny, přineste ji prosím do zákristie.

Hodolany

  • Biblická hodina bude ve středu po mši svaté.
  • Setkání lektorů Božího slova bude v pátek po mši svaté v kostele.
  • Příští neděli oslavíme v Hodolanech také hody. Letos na neděli 24. května připadá i svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů. Mše svatá bude za všechny farníky. Navíc bude i mše svatá v 18:00.
  • Prázdninový pobyt pro děti ve Velkých Losinách snad bude. Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby přihlásili své děti.