8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za Dominika a Boží požehnání pro celou rodinu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování za 65 let života
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + farníky
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a všechny živé i +
10 a.m.
Senecura
Mše svatá
5:15 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Za + Růženu Štěpánkovou, manžela a živou rodinu
5:30 p.m.
katedrála
Misijní růženec dětí
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za 95 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
2:30 p.m.
Hodolany
Misijní odpoledne pro děti
5:15 p.m.
DPS Peškova
Mše svatá – Za živé i + farníky
6:30 p.m.
Hodolany
Misijní růženec v kostele
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za rodinu Tesaříkovu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování za dary a milosti a za další ochranu a pomoc
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + zpěváky a zpěvačky, varhaníky a varhanice, sbormistry a dobrodince liturgické hudby a zpěvu v Hodolanském kostele a za jejich rodiny
4:45 p.m.
Slavonín
Evangelii Gaudium
  • Příští neděle je misijní nedělí – k ní se neváže jen sbírka, která bude na misie, ale i různé další aktivity. Především most modlitby. Všichni a především děti jste zváni v pátek večer do katedrály. V 17:30 začne misijní růženec dětí, v 18:00 bude mše svatá a po ní ještě krátká adorace.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Nové Sady

  • Na podporu Emmily a jejího syna Benedikta v Keni jste minulý týden darovali 9.242,- Kč. Velké díky za vaše dary.
  • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny. Sbírka příští neděle bude na misie.
  • Misie podpoříme také prodejem cukroví po mši svaté. Chceme pozvat děti s rodiči, aby přišli a společně napekli v sobotu 19.10. od 13:00 hod. u Švorčíků (adresa s mapkou je na nástěnce). Pokud někdo v tomto termínu nemůže a chce přispět, ať se domluví a dodá nejpozději do soboty 19.10. do 15:00 hod. k Švorčíkům. Cukroví na závěr pečení společně zabalíme do balíčků – pečeme tedy sušší kousky bez krémových ozdob. Děkujeme všem za ochotu zapojit se a pomoci.

Hodolany

  • V rámci prožívání misijního měsíce jsou děti zvány příští sobotu od 14:30 na misijní odpoledne na faře. Na programu jsou různé aktivity, příprava misijního jarmarku, občerstvení. Odpoledne bude zakončeno modlitbou misijního růžence v kostele od 18:30, kam jsou zvány i starší ročníky.