10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – na závěr mše sv. bude žehnání pokrmů – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá s nedělní platností – slouží P. Jan Čukáš
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána

Na velikonoční pondělí bude mše svatá jako v neděli, tedy v 10:35 hod.

Misijní kasičky odevzdávejte prosím v sakristii do příští neděle 11.4.2021.

Přejeme všem farnicím i farníkům požehnané Velikonoce. Ať se Vám daří v síle a s milostí od Vzkříšeného jít s nadějí do dalších dnů, myslet na druhé a nacházet Radost.

Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Františka Hanáčka na tel.: 585 223 179.

I když se nyní nemůžeme setkávat tolik jako dřív, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz