8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za sourozence, švagrovou a živou rodinu
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + rodiče, syna a za živé sourozence s rodinami
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za Evu Stříteckou a syna Pavla a za Noriku
4:45 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Evangelii gaudium
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za tetu Annu a Marka Víznera
5:15 p.m.
Nemilany
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za + Věru Jordánovou
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za + Antonii a Valentina Zdráhalovy a duše v očistci
5:15 p.m.
Slavonín
Mše svatá – Za + Miladu Leitgebovu
6 p.m.
Hodolany
Mše svatá – Za požehnání pro rodinu Jedličkovu a Hanákovu
8 p.m.
Nové Sady
Tichá adorace
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc
8 a.m.
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za požehnání a ochranu pro všechny účastníky farního tábora
11 a.m.
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + členy živého růžence
  • Setkání nad stránkami Radost evangelia bude dnes v 16:45 na faře ve Slavoníně.
  • Mše svatá v Nemilanech bude v úterý v 17:15.
  • K tiché adoraci jste zváni v pátek od 20:00 do 21:00 na Nových Sadech.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti!