10:30 a.m.
Nové Sady
Otevřený kostel pro soukromou adoraci do 11:00 hod. – možnost požádat o sv. přijímání a svátost smíření
8 p.m.
Nové Sady
Otevřený kostel pro soukromou adoraci do 20:45 hod.
5:15 p.m.
Nové Sady
Otevřený kostel pro soukromou adoraci do 17:45 hod. – možnost požádat o sv. přijímání a svátost smíření
žádná událost tento den
žádná událost tento den
8:55 a.m.
Nové Sady
Brigáda - čištění rýn a svodů na kostele – dva pomocníci k přesunu žebříku – pouze na rezervaci, volno 1 míst z 2
9 a.m.
Nové Sady
Brigáda - listí okolo kostela – vezměte si prosím vlastní hrabě, vaky a koše budou připraveny – pouze na rezervaci, volno 1 míst z 5
9:05 a.m.
Nové Sady
Brigáda - oprava stěny kompostu – nářadí i materiál bude připraven – pouze na rezervaci, volno 1 míst z 1
9:05 a.m.
Nové Sady
Brigáda - vyvážení kompostu u kostela – 2 x kolečka, lopaty a vidle budou připraveny – pouze na rezervaci, volno 2 míst z 4
9:06 a.m.
Nové Sady
Brigáda - drcení větví – drtič i připojení energie zajištěno – pouze na rezervaci, volno 1 míst z 2
9:07 a.m.
Nové Sady
Brigáda - úklid po zedníkovi – zametení, roztřízení zbylého mat., koště a lopaty jsou připraveny – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
9:08 a.m.
Nové Sady
Brigáda - úklid a řezání klád, obrubníky ke kompostu – El. řetězová pila bude připravena, těžší práce spíš pro muže – pouze na rezervaci, volno 3 míst z 3
9:09 a.m.
Nové Sady
Brigáda - úklid písku a cementu, betonování kousku podlahy – Míchadlo a zednické potřeby budou připraveny – pouze na rezervaci, volno 2 míst z 3
9:10 a.m.
Nové Sady
Brigáda - umývání oken na faře – Kyblíky, saponáty a teplá voda budou připraveny. Vemte si prosím vlastní hadry. – pouze na rezervaci, volno 3 míst z 4
9:30 a.m.
Nové Sady
Brigáda - příprava hladového okénka – Vaření čaje a zajištění občerstvení formou výdejního okénka, topení v kamnech na faře. – pouze na rezervaci, volno 2 míst z 2
9:30 a.m.
Povel
Brigáda - umývání mříže v kapličce – Teplá voda, kyblík a saponát budou připraveny, vemte si prosím vlastní hadry – pouze na rezervaci, volno 4 míst z 4
9:35 a.m.
Povel
Brigáda - čištění chodníku okolo kaple – Nástroje a pytle na odpad budou připraveny – pouze na rezervaci, volno 4 míst z 7
9:40 a.m.
Povel
Brigáda - umývání oken uvnitř kaple – Teplá voda, kyblík a saponát budou připraveny, vemte si prosím vlastní hadry – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – po mši svaté v cca 11:15 hod. možnost požádat o sv. přijímání a svátost smíření – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána

21.11. od 9:00 u kostela na Nových Sadech a od 9:30 u kapličky na Povlu proběhne tradiční podzimní brigáda. Prosím zapisujte se na stránkách farnosti k jednotlivým úkolům. Vzhledem k epidemiologické situaci je vhodné, aby se na jednom úkolu sešli členové jedné domácnosti / rodiny. Počty k přihlášení jsou jen orientační. Kdo můžete připravit něco ke svačince do “Hladového okénka” přineste své výrobky v 8:50 na faru, nebo si domluvte jejich vyzvednutí s Vítkem (777 152 370)

Mše svaté jsou opět možné dle současných pravidel pro max. 15 osob. Zapište se v kostele do formuláře, nebo se zapište na internetových stránkách farnosti.

Pro všechny je ve středu a v neděli – dle rozpisu, možnost přijít individuálně k sv. přijímání a k svátosti smíření vždy po mši svaté.

Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.

Sledujte prosím internetové stránky farnosti.

Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Hanáčka na tel.: 585 223 179.

Charita zajišťuje krom jiného i nákupy – víc informací na adrese:
https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/charita-zajisti-nakupy-seniorum-a-lidem-ocitajicim-se-v-karantene/

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.