10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – pouze na rezervaci, volno 229 míst z 250
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den
žádná událost tento den
9 a.m.
Nové Sady
tradiční jarní brigáda farnosti
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš poslední mši sv. v naší farnosti před svým návratem do Kanady
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – pouze na rezervaci, kapacita vyčerpána

24.4. od 9:00 hod proběhne jarní brigáda na faře a ve farním lesíku. Zájemci zapisujte se k jednotlivým pracím na stránkách farnosti. Pokud ale přijdete bez zapsání nevadí, každý bude vítán.
Můžete s sebou vzít i buchtu k mlsání pro brigádníky.

Dne 2. 5. budou Hody – svátek sv. Filipa a Jakuba – farní den. Při mši svaté v 10:35 hod. budeme slavit naše patrony, odpoledne pak bude v 15:00 krátké požehnání a tradiční setkání na farní zahradě.

Pokud potřebujete duchovní službu – svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Františka Hanáčka na tel.: 585 223 179.

I když se nyní nemůžeme setkávat tolik jako dřív, je dobré myslet i na věci praktické. Příležitost přispět do nedělní farní sbírky máme na účet farnosti číslo účtu 1804025339/0800.
Velký dík za Vaši podporu.

Ohlášky se vyvěšují v kostele sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech a v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie na Povelu.
Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnosti-nove-sady-slavonin.cz