Dec. 2, 2020, 5:15 p.m. – Nové Sady – Mše svatá - zapište se prosím – možnost přijmout svaté přijímání cca v 17.45hod. Na požádání i příležitost k svátosti smíření.