Jan. 13, 2021, 5:15 p.m. – Nové Sady – Mše svatá – po mši svaté v cca 17:45. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření