Feb. 28, 2021, 10:35 a.m. – Nové Sady – Mše svatá – po mši svaté v cca 11:15 hod. - 11:30 hod. je možnost přijmout sv. přijímání a požádat o svátost smíření