April 11, 2021, 10:35 a.m. – Nové Sady – Mše svatá